วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กำหนดสอบ "ขั้นกลาง" ปี 2560

หลังจากที่รอคอยมายาวนาน สำนักงาน กสทช. ได้กำหนดให้มีการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น "ขั้นกลาง" ขึ้นในปี 2560 ที่จะถึงนี้ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต แต่อย่าลืมสมัครสอบก่อน โดยติดต่อสมัครได้ที่ สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามรายละเอียดในประกาศนี้เลยนะครับ